Om Manu

Om Manu

Manu Sareen arbejder i dag som forfatter.

Manu Sareen var fra 2011 til 2015 medlem af Folketinget og minister for flere områder, bl.a.  for kirke, børn, integration, ligestilling og for sociale forhold.

Fra 2002 til 2011 var han medlem af Borgerrepræsentationen. Ved kommunalvalget i 2005 blev han valgt ind med over 4000 personlige stemmer, og i 2009 fordoblede han det til knap 8000.

Fra 2008 til 2010 var han statsrevisor.

Manu Sareen er født i Indien i 1967 og kom til Danmark i 1971. Han er vokset op i København, hvor han også bor i dag.

Om sit politiske engagement siger han:

“Mit politiske engagement er nært forbundet med mit øvrige arbejde, og min drivkraft er en social indignation og en lyst til at gøre en forskel for byens børn og de svageste i vores samfund.

Manu Sareen er uddannet socialpædagog og konfliktmægler. Han har stor erfaring med integrationsarbejde og har undervist i socialt arbejde på blandt andet lærerseminarier, i kommuner, ministerier og ved politiet.

Han har været ansat i Døgnkontakten/Etnisk konsulent Team, krisecenter for børn og unge (1997 – 2007) og været tilknyttet Københavns Kommune som etnisk konsulent (1999 – 2007). Han har været tilknyttet Ligestillingsministeriet (Ligestillingskampagne om kønsligestilling og minoritetsmænd), Ankerhus og Forstadskonsulenterne.

Manu Sareen har desuden skrevet flere fag- og børnebøger.

design