CV

CV – Manu Sareen

Fødselsår 

1967 i Indien

Uddannelse  

Socialpædagog, Skovtofte/Frøbel Seminarium, Konfliktmægler.

Beskæftigelse

Politiker, foredragsholder, fag-, børne- og kogebogsforfatter.

Kronologi

 • 2015 –            - Forfatter
 • 2014 / 2015 – Minister for børn, integration, ligestilling og sociale forhold
 • 2011 / 2014 – Minister for kirke og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
 • 2011 / 2015 – Medlem af Folketinget
 • 2002 / 2011 – Medlem af Borgerrepræsentationen i København
 • 2011 / 2011  – Stedfortræder for Lone Dybkjær i Folketinget
 • 2006 / 2011 – Underviser i Kriminalforsorgen
 • 2008 / 2010 – Statsrevisor
 • 2006 / 2010 – Underviser på Politiskolen.
 • 2007 / 2009 – Ligestillingsministeriet: Udvikling af konfliktløsningsmodeller i Familiestyrelsen
 • 2003 / 2007 – Landsorganisationen af kvindekrisecentre: Rådgivning og vejledning
 • 1997 / 2007 – Døgnkontakten: Konsulent i Etnisk Konsulent Team. Særligt fokus på konfliktløsning i tvangsægteskabssager og generationskonflikter.
 • 1994 / 1997 – Socialcentret Sundby Syd: Socialt arbejde med støtte til unge med anden etnisk baggrund, og undervisning af deres sagsbehandlere.
 • 1995 / 1996 – Kofoeds Skole: Oprettelse af ungdomsafdeling.
 • 1994 / 1996 – Finsenshave Ungdomsklub: Arbejde med danske og primært etniske minoritets drenge fra socialt belastede miljøer i Vanløse.
 • 1993 / 1994 – Fritidshjemmet Troldehytten: Pædagogmedhjælper
 • 1992 / 1993 – Solvang Bibliotek: Konsulent med særligt fokus på at få unge med anden etnisk baggrund til at benytte bibliotekets faciliteter.
 • 1990 / 1991 – Fritidshjemmet Gl. Kirkevej: Pædagogmedhjælper
 • 1989 / 1990 – Smyrnavej Børnehave: Pædagogmedhjælper

Udvalgte projekter

 • 2006 / 2008 – Ligestillingsministeriet kampagne om kønsligestilling i blandt etniske minoriteter
 • 1997 / 2007 – Repræsentant for Københavns kommune og Etnisk konsulent Team. Videnindsamling med henblik på metodeudvikling omkring forældreinddragelse i socialt arbejde med utilpassede unge.
 • 2004 / 2005 – Foredragsrække for LOKK og Integrationsministeriet. 200 foredrag hos 200 forskellige uddannelsessteder.
 • 2003 / 2005 – Integrationsministeriet. Netværksgruppe ”Plads til alle.”
 • 2002 / 2004 – Ligestillingsministeriet. Netværksgruppe vedrørende bekæmpelse af vold mod kvinder.
 • 2001 / 2002 – Repræsentant for Københavns kommune og Etnisk konsulent Team. Udrykningsholdet under Socialministeriet. Netværk vedrørende forældreinddragelse til utilpassede unge.
 • 2000 – ”CODELFI” EU. Kvindeprojekt ”Etnisk Integration i Europa. ”
 • 1999 – Repræsentant for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark. Erfarings opsamling vedrørende kønsligestilling og etniske minoriteter i EU. Undervisning af tilsvarende fagforeninger i EU om danske integrations forhold.
 • 1999 / 2002 – ”De vilde læreprocesser”,(De Vilde Unge). Københavns Kommune/Unge Matrix.
 • 1999 – Metodeudvikling indenfor ungeområdet, specielt rettet mod kriminelle og voldelige unge med henblik på at formidle og realisere nye idéer og tiltag, der kan bidrage til udviklingen i Københavns Kommune.
 • 1997 – ”Parmalica.” Oprettelse af ungerådgivning på Amager. Tværgående samarbejde med andre ungerådgivninger og ungdomsklubber i Københavns Kommune.
 • 1996 – ”Vi kan”, Borgerrepræsentationen & Socialcentret Sundby Syd. Ansvarlig for projektet ”Vi kan” omfattende integration af truede etniske og danske unge i den kriminelle grå zone til skole- og arbejdsmiljøet.
 • 1996 – ”De vilde drenge”, Socialcentret Sundby Syd. Leder for en rehabiliteringsrejse med 4 unge hårdt socialt belastede etniske unge, med efterfølgende social integration i lokalmiljøet.
 • 1995 – ”Stop volden”, Finsenshave Ungdomsklub. Koordinerende medarbejder mellem Ungdomsringen og Finsenshave Ungdomsklub vedrørende antivoldkampagne og oplysning om hashrygning.
 • 1995 – Rødmellemvejsskolen. Koordinerende medarbejder i forbindelse med integrering af etniske og danske svært socialt belastede familier i Urbanplanen gennem fælles arrangementer og aktiviteter.
 • 1993 – ”Pigeprojektet,” Socialcenter Sundby Syd. Leder af Pigeprojektet omfattende skrøbelige unge danske og etniske piger med incest- og voldproblematik. Styrkelse af selvværd gennem samvær, rejser og fællesaktiviteter.
 • 1993 – Vendepunktet. Opsøgende arbejde blandt unge på gadeplan med Urbanplanen som udgangspunkt for rådgivning og vejledning m.h.t. uddannelse, job- og boligsøgning samt styrkelse af denne gruppes selvværd.

Anden uddannelse m.m.

 • 2003 – Konfliktmægler
 • 1999 – Deltagelse i medarbejderkursus for Døgnkontakten.
 • 1999 – Sydhavns Socialpædagogiske Seminarium. Deltagelse i praktikvejlederkursus.
 • 1998 / 2000 – Frederiksberg Kommune. Deltagelse i Allégårdskurset for samtlige store institutioner i Københavns Kommune omfattende en opkvalificering og metodeudvikling af arbejdet med etniske minoritetsunge og deres familier.
 • 1998 / 2001 – Nævnet for etnisk ligestilling. Deltagelse i Nævnets årlige kurser omfattende arbejdet med etniske børn, unge og familier. Oplægsholder ved Stafet-konferencen 2001. Samt udvikling af Nævnets Mangfoldighed og Dialog program. Programmet er et kommunikationskursus for socialarbejdere, politiet m.m.
 • 1994 – Ungdomsringen. Deltagelse i medarbejderkurser omkring projekterne ”Stop volden” og ”Oplysning om hashrygning.”
 • 1993 – Lokalforvaltningen & Socialforvaltningen Sundby Syd. Deltagelse i ”Broprojekt”- kurset omfattende en opkvalificering af det tværfaglige
design