CV

Uddannelse

Socialpædagog, Skovtofte/Frøbel Seminarium

Konfliktmægler, Center for konfliktløsning.

Coach fra Mindjuice Academy

Jeg læser pt til sexolog

Relevant erfaring

2022 – Landsformand f. ADHD foreningen

2006 – Forfatter, coach, foredragsholder.

Bestyrelsesmedlem i Memox, specialister i familiebehandling

2013 – 2015 Minister for børn, integration, ligestilling og sociale forhold

Ledelseserfaring i socialministeriet med 300 ansatte og styrelser med 1000+ ansatte, ledelse af frivillige, kampagne arbejde mm.
Økonomiske resultater: hovedansvarlig i forhandling af satspuljemidler (2015-2018), ansvarlig for socialministeriets budget på 320 mia., forhandling af finansloven, forhandling i EU’s ministerråd, forhandlinger i FN

2011 – 2013 Minister for kirke og ligestilling og minister for nordisk samarbejde
Ledelseserfaring i ministeriet med 65 ansatte
Økonomiske resultater: sikrede 10% besparelse ved konsolidering af det nordiske budget som første besparelse i Nordisk Råds historie, sikrede årlig 2% besparelse i ministeriet, styrede fundraising til partiet
Forhandling i FN (på engelsk), verdensomfattende politiske beslutningsprocesser, (bl.a. UN Women’s rights)

2002 – 2011 Medlem af Borgerrepræsentationen i København samt gruppeformand
Årlige forhandlinger af Københavns kommunes budgetter
Medlem af børneunge-udvalget; beslutningsprocesser, tvangsfjernelser af børn o.l.
Politisk medlem af økonomi- skole-, familie- og arbejdsmarkedsudvalget

2006 – 2011 – Underviser i Kriminalforsorgen, Politiskolen
Undervisning ang. udsatte børn og familier bl.a. til fængselsfunktionærer og politielever

2008 – 2010 – Statsrevisor
Overvågning af statens budgetter og beslutninger
Parlamentariske kontrol af regeringsførelsen, koordinering af budgetkontrol

2007 – 2009 – Konsulent i ligestillingsministeriet: Udvikling af konfliktløsningsmodeller i familiestyrelsen
Et udpluk af tidligere stillinger er yderligere opridset, for at vise min kontinuerlige dedikation til det etiske arbejde med børn og unge

2003 – 2007 Landsorganisationen af kvindekrisecentre: Rådgivning og vejledning af kvinder og deres børn

1997 – 2007 Døgnkontakten: konsulent i Etnisk Konsulent Team, krisecenter for børn og unge

1994 – 1997 Socialcentret Sundby Syd

1995 – 1996 Kofoeds Skole: Oprettelse af ungdomsafdeling

1994 – 1996 Finsenshave Ungdomsklub: Ungekonsulent

1993 – 1994 Fritidshjemmet Troldehytten: Pædagogmedhjælper

1992 – 1993 Solvang Bibliotek: Børnekonsulent

1989 – 1990 Smyrnavej Børnehave: Pædagogmedhjælper.

BOGUDGIVELSER

Børnebøger:

Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot (2006)

Iqbal Farooq og kronjuvelerne (2007)

Iqbal Farooq og den indiske superchip (2009)

Iqbal Farooq og julesvineriet (2009)

Iqbal Farooq på Bornholm (2011)

Iqbal Farooq og den jyske forbandelse (2012)

Iqbal Farooq og jagten på den lille havfrue (2013)

Iqbal Farooq i Indien (2015)

Iqbal Farooq og den hemmelige ismaskine (2016)

Iqbal Farooq i krise (2018)

Iqbal Farooq vender tilbage (2022)

Iqbal Farooq og den lede julestjerne (Billedbog)

Iqbal Farooq, læs let

Iqbal Farooq, læs let

Iqbal Farooq, læs let

Mohammed og Grethe (Eventyr)

Mohammed og Rødhætte (Eventyr)

Hvad fætter gør er altid det rigtige (HCA Eventyr)

Klods Hassan (HCA Eventyr)

Gangsterens nye klæder (HCA Eventyr)

Julebog (Børn)

Alvins farvel (Børn)

Når kærlighed bliver tvang – Fagbog

Sådan undgår man frafald – Fagbog

Indisk på dansk – Kogebog

Manu – Biografi

Hører du overhovedet efter – ADHD Biografi

Børn med ADHD – Fagbog

Udvalgte projekter

2006 – 2008 Ligestillingsministeriets kampagne om kønsligestilling blandt etniske minoriteter

1997 – 2007 Repræsentant for Københavns kommune og Etnisk Konsulent Team. Viden indsamling med henblik på metodeudvikling omkring forældreinddragelse i socialt arbejde med utilpassede unge

2004 – 2005 Foredragsrække for LOKK og Integrationsministeriet. 200 foredrag hos 200 forskellige uddannelsessteder

2002 – 2004 Ligestillingsministeriet. Netværksgruppe vedrørende bekæmpelse af vold mod kvinder

2001 – 2002 Repræsentant for Københavns kommune og Etnisk Konsulent Team. Udrykningsholdet under Socialministeriet. Netværk vedrørende forældreinddragelse til utilpassede unge

2000 ”CODELFI” EU. Kvindeprojekt ”Etnisk Integration i Europa”

1999 – 2002 ”De vilde læreprocesser”, (De Vilde Unge). Københavns Kommune/Unge Matrix, Metodeudvikling inden for børne- og ungeområdet

1996 -1997 ”Parmalica” Oprettelse af ungerådgivning på Amager

1996 ”Vi kan”, Borgerrepræsentationen & Socialcentret Sundby Syd. Ansvarlig for projektet ”Vi kan” omfattende integration af truede etniske og danske unge

1995 Rødmellemvejsskolen. Koordinator af integrering for etniske og danske svært belastede familier

1993 ”Pigeprojektet,” Socialcenter Sundby Syd. Projektleder, fokus på problemer ang. incest og vold

1993 Vendepunktet. Opsøgende arbejde blandt udsatte børn og unge på gadeplan.

Anden uddannelse m.m.

1999 Deltagelse i socialpædagogisk medarbejderkursus for Døgnkontakten

1999 Sydhavns Socialpædagogiske Seminarium. Deltagelse i praktikvejlederkursus

1998 – 2000 Frederiksberg Kommune. i Allégårdskurset for alle store institutioner i København kommune ang. opkvalificering og metodeudvikling i arbejdet med etniske minoritets børn/unge og familier

1998 – 2001 Nævnet for etnisk ligestilling. Deltagelse i Nævnets årlige kurser omfattende arbejdet med etniske børn, unge og familier. Oplægsholder ved Stafet-konferencen 2001. Samt udvikling af Nævnets Mangfoldighed og Dialog program. Kommunikationskursus for socialarbejdere, politiet m.m.

1994 Ungdomsringen. Deltagelse i projekterne ”Stop volden” og ”Oplysning om hashrygning”

1993 Lokalforvaltningen & Socialforvaltningen Sundby Syd. Deltagelse i ”Broprojekt”- kurset omfattende en opkvalificering af det tværfaglige pædagogiske arbejde.

Send mig en besked


Spørg nu

Giv mig et kald eller udfyld formularen nedenfor, så kontakter jeg dig. Jeg bestræber mig på at besvare alle henvendelser inden for 2 arbejdsdage.
    Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website. Hvis du fortsætter med at bruge dette site vil vi antage at du er indforstået med det.